Dịch Vụ Triệt Lông

Dịch Vụ Triệt Lông

Mép

Giá: 350.000đ

Nách

Giá: 300.000đ

1/2 tay

Giá: 700.000đ

Nguyên Tay

Giá: 1.000.000đ

1/2 Chân

Giá: 800.000đ

Nguyên Chân

Giá: 1.200.000đ

Viền Bikini

Giá: 7.000.000đ

Bikini

Giá: 9.000.000đ

Full Mặt

Giá: 8.000.000đ

1/2 Lưng

Giá: 1.000.000đ

Lưng

Giá: 1.600.000đ

Zalo
Hotline