Nails

Nails

Cắt da tay

Giá: 30.000đ

Cắt da chân

Giá: 30.000đ

Phá Gel

Giá: 20.000đ

Sơn Gel Tay

Giá: 100.000đ

Sơn Gel Chân

Giá: 100.000đ

Sơn Gel Ombere 2 màu

Giá: 120.000đ

Đắp Gel Trên Móng Tuýt

Giá: 200.000đ

Vẽ Gel

Giá: 20.000đ

Trắng Gương

Giá: 15.000đ

Loang Màu, Vân Đá

Giá: 15.000đ

Đính Đá Viên

Giá: 10.000đ

Đính Cham Cao Cấp

Giá: 50.000đ

Chà Gót Chân

Giá: 140.000đ

Zalo
Hotline